ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร

Show simple item record

dc.contributor.author วิจิตร ศรีสอ้าน
dc.date.accessioned 2023-09-18T03:25:25Z
dc.date.available 2023-09-18T03:25:25Z
dc.date.copyright 2566
dc.date.issued 2552
dc.identifier.other WC349
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2902
dc.description.abstract เอกสารประกอบการอบรมเข้มวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมือาชีพของผู้บริหารการศึกษา รหัสวิชา : EA603 และ วิชา จริยธรรมนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน รหัสวิชา : PA 503 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2551 en_US
dc.format.extent 84 หน้า en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher ม.ป.ป.: วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) en_US
dc.subject.other ภาวะผู้นำ en_US
dc.subject.other ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา en_US
dc.subject.other วิจิตร ศรีสอ้าน -- ผลงาน en_US
dc.title ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร en_US
dc.type Text en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
mods.genre หนังสือ--ทั่วไป en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin reformatted digital en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account