ข้อคิด/คติเตือนใจจากอธิการบดีใน หนังสือที่ระลึกการจัดงาน "ราตรี มสธ" ของชมรมนักศึกษา มสธ. จ.อุบลราชธานี

Show simple item record

dc.contributor.author วิจิตร ศรีสอ้าน
dc.date.accessioned 2022-05-27T07:32:18Z
dc.date.available 2022-05-27T07:32:18Z
dc.date.copyright 2565
dc.date.issued 2530
dc.identifier.other WC334
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2872
dc.description ข้อคิด/คติเตือนใจจากอธิการบดีใน หนังสือที่ระลึกการจัดงาน "ราตรี มสธ" ของชมรมนักศึกษา มสธ. จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2530 en_US
dc.format.extent 4 หน้า en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject ข้อคิด en_US
dc.subject คติเตือนใจ en_US
dc.subject.other กิจกรรมของนักศึกษา en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- อธิการบดี en_US
dc.title ข้อคิด/คติเตือนใจจากอธิการบดีใน หนังสือที่ระลึกการจัดงาน "ราตรี มสธ" ของชมรมนักศึกษา มสธ. จ.อุบลราชธานี en_US
dc.type Text en_US
mods.genre หนังสือ--ทั่วไป en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin reformatted digital en_US
mods.location.physicalLocation ODI, Wichit en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account