คำปรารถของอธิการบดีในการประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. และบรรยายพิเศษ

Show simple item record

dc.contributor.author วิจิตร ศรีสอ้าน
dc.date.accessioned 2022-05-27T07:19:37Z
dc.date.available 2022-05-27T07:19:37Z
dc.date.copyright 2565
dc.date.issued 2529
dc.identifier.other WC333
dc.identifier.uri https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2871
dc.description คำปรารถของอธิการบดีในการประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. และบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2529 (เวลา 16.00 - 16.30 น.) ณ อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1 สำนักบริการการศึกษา มสธ en_US
dc.format.extent 2 หน้า en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช en_US
dc.subject ชมรมนักศึกษา en_US
dc.subject คำปรารถ en_US
dc.subject.other อาจารย์ที่ปรึกษา en_US
dc.subject.other วิจิตร ศรีสอ้าน -- ผลงาน
dc.subject.other มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- กิจกรรมการเรียนการสอน
dc.subject.other ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
dc.title คำปรารถของอธิการบดีในการประชุมคณาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. และบรรยายพิเศษ en_US
dc.type Text en_US
mods.genre ต้นฉบับตัวเขียน en_US
mods.physicalDescription.digitalOrigin reformatted digital en_US
mods.location.physicalLocation ODI, Wichit en_US


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account