หน้าแรกของคลังทรัพยากร

STOU Digital Repository

คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนในคลังทรัพยากร

Recently Added

 • วรนุช สุนทรวินิต
  การทำพิธีโกนผมไฟเด็กมุสลิมพร้อมกับการจัดงานแต่งงานหลานคุณแฉล้ม ลุงพยนต์ และลุงเหลือ โดยเด็กมุสลิมเมื่อแรกเกิดจะมีพิธีโกนผมไฟให้แก่เด็กภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิด การทำพิธีจะจัดพร้อมกับพิธีมงคลอื่นได้ เช่น การจัดพิธีแต่งงาน ...
 • วรนุช สุนทรวินิต
  กองตาลที่กำลังเพาะ และการเฉาะตาล ที่ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชาวบ้านในตำบลท่าอิฐมีอาชีพเพาะตาลสำหรับทำจาวตาลเชื่อมแหล่งใหญ่ของจังหวัดนนทบุรี
 • วรนุช สุนทรวินิต
  นายก้อน คงอ่อน หรือ เสมียนก้อน เป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขายไม้ซุงและเป็นเจ้าของอู่ซุงในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การค้าไม้ซุงและอู่ซุงในอำเภอปากเกร็ดเลิกไปเมื่อประมาณ พ.ศ. 2492 – ภาพได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวัติ คงอ่อน
 • วรนุช สุนทรวินิต
  งานแสดงแสง สี เสียง ประวัติเกาะเกร็ดและวัฒนธรรมมอญ ที่ชาวบ้านเกาะเกร็ดร่วมใจกันแสดงในงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550
 • พิศาล บุญผูก
  ชาวเกาะเกร็ดร่วมกันให้การต้อนรับ ชีค อาหมัด อัล-ฟาฮัด อัล-ซาบาห์ ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) พร้อมคณะ เมื่อครั้งเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลไทย ในการเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ...

View more

ค้นหาในคลังทรัพยากร

เรียกดูข้อมูล

บัญชีของฉัน

Discover

RSS Feeds